top of page

Kāpēc ilgtspēja nav tikai par ietekmi uz vidi?

Zanda Šadre, Rimi Baltic Korporatīvās atbildības un komunikācijas vadītāja Visā pasaulē ilgtspējas jautājumi šobrīd tiek skatīti plaši, jo īpaši investoru vidū, aptverot visus trīs ESG lauciņus – vidi, sabiedrību jeb sociālo aspektu un efektīvu pārvaldību. Kāpēc šāda integrēta pieeja ir būtiska, izejot ārpus ierastā fokusa tikai uz “zaļo” jeb vides ietekmes tēmu?

Pirmkārt, ar visaptverošu pieeju uzņēmums varēs dot savu ieguldījumu vidē un sabiedrībā, kurā tas darbojas un kas tam dod “licenci darboties”. Saglabāt līdzsvaru starp peļņu, ietekmi uz planētu un cilvēkiem ir katras mūsdienīgas un atbildīgas organizācijas uzdevums. Otrkārt, nākamais solis ir dot vairāk sabiedrībai un videi, nekā uzņēmums paņem un izmanto savai izaugsmei. Šāda pieeja balstīta pārliecībā, ka, atstājot pozitīvu ietekmi uz visiem, ar ko ikdienā sastopamies – pircējiem, piegādātājiem, darbiniekiem un vietējām kopienām – ilgtermiņā audzējam arī atdevi uzņēmuma īpašniekiem.


Rimi ilgtspējas stratēģija ir balstīta ANO ilgtspējas mērķos, kas aptver visas ESG jomas. No kopumā 17 mērķiem esam izvēlējušies jomas, kurās vēlamies darboties visaktīvāk, piemēram veselība un labbūtība, dzimumu līdztiesība, atbildīgs patēriņš un klimats.


Šajos izaicinošajos ekonomiskajos apstākļos redzam visus trīs ilgtspējas jeb ESG virzienus – vide, sabiedrība un pārvaldība – kā savstarpēji papildinošus. Kādi ir ieguvumi no ESG jeb visaptverošas ilgtspējas stratēģijas ieviešanas? Būtiskākais, ko vēlos akcentēt:

  • ieguvumi videi un dabas daudzveidībai, mazinot resursu patēriņu un ietekmi uz klimatu;

  • ieguvumi sabiedrībai, radot jaunus, inovatīvus produktus un pakalpojumus, kā arī veicinot izmaksu taupīšanu un veselīgu, ilgtspējīgu dzīvesveidu, palīdzot mazāk aizsargātajām sabiedrības grupām;

  • ieguvumi pašam uzņēmumam – efektivitāte un izmaksu taupīšana, inovatīvu pakalpojumu attīstība, piesaistot jaunus klientus un/vai palielinot esošo klientu pasūtījumus.


Mēs ticam win-win-win pieejai un vēlamies īpaši pievērst uzmanību piemēriem, kur šī saspēle un ieguvumi visiem ir skaidri redzami. Darot labu dabai, mēs vienlaikus investējam arī sabiedrības labklājībā un attīstībā, ērtākā un efektīvākā dzīvošanā. Jeb, kā mīlam teikt, investējam labākā rītdienā. Vienkārši piemēri no Rimi pieredzes:

  • digitālie čeki – kopš Rimi ieviesa iespēju saņemt digitālo čekus, esam ietaupījuši 2000 km čeka lentes jeb 8,7 tonnas papīra; pircējiem čeki vairs nav jāmeklē makā vai somā, tie ir ērti pieejami Rimi mobilajā aplikācijā.

  • ieviešot energoefektīvus risinājumus veikalos un loģistikas centros, esam gadu gaitā par trešdaļu samazinājuši elektroenerģijas patēriņu uz vienu kvadrātmetru. Pozitīvs ieguvums dabai un ietaupījums mums!

  • Šogad teju 200 tonnas pārtikas esam ziedojuši Pārtikas bankai “Paēdušai Latvijai”, mazinot ietekmi uz vidi un pārtikas zudumus, tādējādi palīdzot cilvēkiem, kuriem šis atbalsts ir ļoti nepieciešamas, un mazinot uzņēmuma izmaksas.


Rezumējot, ilgtspēja ietver vides, sociālos un labas pārvaldības aspektus. Manuprāt, būtiski veidot plašāku izpratni par ilgtspēju, tāpēc jau otro gadu atbalstām Baltic Sustainability Awards, aicinot uzņēmumus, organizācijas un aktīvus cilvēkus pieteikt savus iedvesmojošos stāstus vēl līdz 14. oktobrim! Īpašs aicinājums pieteikt sociālās iniciatīvas kategorijā "Ietekme".


0 comments

Comments


bottom of page